Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium

Telefon: 06-59/312-544
Fax: 06-59/312-451
OM azonosító: 036005
Igazgató: Gyökeres Sándor

Küldetésünk:

Célunk olyan korszerű, általános és szakmai műveltséggel, szakmaszeretettel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek az élethosszig való tanulásra, illetve tudásukkal, képességükkel, erkölcsi és fizikai tulajdonságaikkal megfelelnek a munkaerőpiac elvárásainak.

Iskolánkról általában:

Intézményünket 1899-ben földmíves iskolaként avatta fel Darányi Ignác, földművelésügyi miniszter. Jelenleg gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai képzés folyik benne. Egy 12 hektáros, biztonsági őrzéssel ellátott, parkosított területen fekszik. Belső területünkön négy tanépületben, két tornateremben, gépműhelyekben és sportpályákon folyik az oktatás, de itt helyezkedik el a kollégium, saját konyhánk és az étkezde is. Minden igénylő számára kollégiumi ellátást és menzát biztosítunk. ECDL vizsgaközpont vagyunk, és gépjárművezető-képző iskolát is működtetünk. Az utóbbi években iskolánk rendkívül gyorsan és látványosan fejlődik: megújult a kollégium, a régi tanépületek, a konyha és a gazdasági épület. Új tanüzem épül udvarunkon, melyben a korszerű élelmiszer feldolgozás bemutatására nyílik majd lehetőség. Folyamatosan bővül a mezőgazdasági gépészeti és a környezetvédelmi szakképzés eszközrendszere is. Az emelt szintű nyelvi képzés segít a sikeres nyelvvizsgára való felkészülésben. Testvériskolai kapcsolatokat ápolunk erdélyi, németországi és a vajdasági iskolákkal.

Képzési területeink

szakgimnáziumi képzés (4 év)
 • Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat
 • Mezőgazdasági gépész ágazat
 • Élelmiszeripar ágazat
 • Rendészet ágazat
szakgimnáziumi ráépülés (1 év)
 • Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus
szakközépiskolai képzés (3 év)
 • Mezőgazdasági gépész
 • Molnár
szakközépiskolai ráépülés (1 év)
 • Mezőgazdasági gépjavító
gimnáziumi képzés (4 év)
szakgimnáziumi képzés (4+1 év) (4+1 év)
 • rár gépész ágazat
 • lelmiszeripar ágazat
 • rnyezetvédelem ágazat
 • ndészet ágazat
szakgimnáziumi képzés (2év) érettségivel rendelkezők számára (2 év)
 • Élelmiszeripari technikus
 • Környezetvédelmi technikus
 • Mezőgazdasági gépésztechnikus
szakgimnáziumi ráépülés (0,5 év) (0,5 év)
 • Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
 • Települési környezetvédelmi szaktechnikus